10 step for growing
10 step for growing

10 ขั้นตอนปลูกผักทานได้ง่ายๆภายในเจ็ดวัน
ขั้นตอนการปลูกผักง่ายๆ สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็นเกษตร อาจเริ่มจากการปลูกผักไมโครกรีน เพราะผักไมโครกรีน ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามาก ใช้เวลาน้อย นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักทั่วๆไปอีกด้วย มีขั้นตอนปลูกผักไมโครกรีนง่ายๆดังนี้
1.เตรียมถาดเพาะหรือตะกร้าขาดพอดีกับเมล็ดที่จะเพาะ
2.ฟ๊อกกี้หรือขวดน้ำ เพื่อฉีดน้ำให้ความชื้นกับดิน
3.โรยเมล็ดบนดินปลูก เมล็ดทานตะวัน ถั่ว หรือเมล็ที่มีเปลือก อาจต้องแช่เมล็ดก่อน 1-2 คืน เพื่อให้เมล็ดงอกได้สม่ำเสมอ
4.ใช้ฟ๊อกกี้สเปรย์น้ำบนเมล็ด ซึ่งจะช่วยให้เปลือกเมล็ดหลุดลอกได้ง่ายขึ้น
5.คลุมด้วยตาข่ายเพื่อพรางแสง และ ระบายความชื้น
6.นำไปวางที่อุณหภูมิอบอุ่นเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้
7.สเปรย์น้ำทุก 8-12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเมล็ดแห้ง
8.เมื่อเมล็ดเริ่มงอกและใบเลี้ยงเริ่มแผ่ ให้นำไปวางไว้ที่มีแสงสว่าง หรือใช้ตาข่ายพรางแสงอาทิตย์หากวางกลางแจ้ง
9.รดน้ำวันละ 1ครั้ง
10.หลังจาก 7-10 วัน ก็สามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวต้นผักไมโครกรีนไปทานได้
เพียง 10 ขั้นตอนง่ายๆ คุณก็สามารถเริ่มเป็นเกษตรกรได้และมีผักที่สะอาดและปลอดภัยทานในครอบครัว