Rose apple
Rose apple

ชมพู่ชนิดนี้ เกิดจากการเอาเมล็ดจำนวนมากของ ชมพู่เพชรเขียว และ ชมพู่น้ำตาลทรายขาว ไปเพาะเป็นต้นกล้า แล้วนำไปปลูกจนต้นโตมีดอกและติดผล ปรากฏว่า ขนาดของต้นเป็นพุ่มสูงปานกลางไม่สูงใหญ่นัก ติดผลดกเป็นพวงสีขาว สวยงามน่าชมยิ่งนัก รสชาติหวานกรอบหอมอร่อยเหมือนกับชมพู่เพชรเขียว และ ชมพู่น้ำตาลทรายขาว ทุกอย่าง จะแตกต่างตรงจุดที่ว่า “ชมพู่เพชรนางฟ้า” จะมีเนื้อหนาแน่นกว่า ที่สำคัญ “ชมพู่เพชรนางฟ้า” จะไม่มีเมล็ดด้วย จึงคัดพันธุ์ปลูกทดสอบพันธุ์อยู่หลายครั้งหลายวิธี ทุกอย่างยังคงที่และมั่นใจว่าเป็นชมพู่กลายพันธุ์แบบถาวรแน่นอนแล้ว จึงตั้งชื่อว่า “ชมพู่เพชรนางฟ้า” พร้อมขยายพันธุ์ด้วยระบบตอนกิ่งออกวางขายกำลังได้รับ ความนิยมจากผู้ปลูกอย่างแพร่หลายอยู่ในเวลานี้

ชมพู่เพชรนางฟ้า อยู่ในวงศ์ MYRTACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-7 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบแหลม ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่งก้านและซอกใบ ดอกเป็นสีขาว ดอกรสเปรี้ยวนำไปปรุงเป็นยำรับประทานได้ “ผล” กลมรี ผลอ่อนสีขาวใส เมื่อแก่เนื้อจะเป็นสีขาวขุ่นเหมือนสีงาช้าง รสชาติหวานกรอบหอมอร่อย ไม่มีเมล็ดตามที่กล่าวข้างต้น มีดอกและติดผลดกทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง