#ไผ่หลอด..มาเลิกใช้หลอดพลาสติกกันเถอะ

สำหรับปลูกประดับตกแต่ง ทำแนวรั้ว เป็นฉากกั้น สร้างความสวยงาม แถมมีประโยชน์ ตัดมาทำหลอด ใช้งานในร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ สร้างสุขภาวะที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ลูกค้า ที่สำคัญ ไม่ก่อมลภาวะ สร้างความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย
..ไผ่หลอดจีน ความสูงจะอยู่ที่สามเมตรครึ่ง ลำข้างในกลวง ทำให้หลอดดูดน้ำจากไม้ไผ่นั้นถูกตีตื้น ขึ้นลำดับต้น ๆ ของหลอดดูดน้ำทางเลือกใหม่ได้อย่างง่ายดาย เพราะด้วยคุณสมบัติของหลอดดูดน้ำจากไม้ไผ่นั้น มีรูปทรงที่กะทัดรัด มีความแข็งแรง และเป็นทำจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ หลอดดูดน้ำจากไม้ไผ่สามารถใช้ดูดเครื่องดื่มต่าง ๆ ได้เหมือนหลอดพลาสติกทั่วไปเลย ไม่ว่าจะเป็นเมนูชา กาแฟ นม หรือน้ำผลไม้ ซึ่งหลอดดูดน้ำไม้ไผ่ 1 หลอดนั้นสามารถใช้ซ้ำได้ประมาณ 100 ครั้งด้วยกัน ถือว่าอายุการใช้งานยาวนานทีเดียว วิธีการดูแลรักษาหลอดดูดน้ำไม้ไผ่นั้นก็ทำได้ไม่ยากเลย เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ล้างให้สะอาดด้วยแปรงล้างหลอดขนาดเล็กทุกครั้ง และต้มหลอดดูดน้ำจากไม้ไผ่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชูอาทิตย์ละครั้ง เพื่อให้หลอดดูดน้ำจากไม้ไผ่นั้นคงความขาวสะอาดน่าใช้ต่อไป

ไผ่หลอดจีน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Neohouzeaua mekongensis)

ลักษณะของไผ่หลอด
-ลักษณะลำต้นมีสีเขียวผิวมัน สูงไม่เกินสามเมตรครึ่ง
-แต่ละปล้องจะมีความยาวราวๆ 10 ซม.
-จัดอยู่ในกลุ่มไผ่ขนาดเล็ก เป็นพุ่ม ไม่มีหนาม
-พบได้มากบริเวณป่าดิบชื้นทางภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก

ประโยชน์: ไม้ประดับ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ตลอดทั้งปี

ศักยภาพการใช้งาน: ไม้ประดับ

ชื่อสามัญ: Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์: Neohouzeaua mekongensis

ชื่อวงศ์: Gramineae