?รู้มั้ยว่า ขมิ้น หลังบ้านเราดียังไง?
 
>ขมิ้นมีสรรพคุณโดดเด่นด้านการลดอักเสบ
>มีงานวิจัยในหลอดทดลองพบว่า
>ขมิ้นชัน ช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ
>และปรับภูมิคุ้มกันไม่ให้
>เกิดการทำลายปอดให้เกิดความเสียหายจากการติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ (influenza A virus)
 
>การจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์พบว่า
>สารสำคัญสามารถแย่งจับกับตำแหน่งที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
>จะเข้าสู่เซลล์ปอดและตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้?