ปลูกผักออร์แกนิคขาย น่าทำจริงใหม? เมื่อกระแสรักสุขภาพมาแรง ผู้คนหันมารักสุขภาพมากขึ้น โหยหาชีวิตที่ดีที่ปลอดภัย อาหารการกินถ้าเลือกได้ก็จะเลือกที่ดีมากขึ้น ผักปลอดสารพิษ ผักออร์แกนิคก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแม้ราคาจะแพงกว่าผักที่ปลูกตามปกติก็ตาม ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ หันมาสนใจปลูกผักออร์แกนิคมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าจะคุ้มหรือไม่นั้น ลองพิจารณาเหตุผล กันดูก่อนลงมือทำ

ปลูกผักออร์แกนิคขาย….จุดเด่น

ขายได้ราคาสูง
ปลอดภัยต่อชีวิตผู้ปลูก และสุขภาพผู้เกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงผู้บริโภค เพราะไม่ใช้สารเคมี สารพิษ ในการทำการเพาะปลูก
เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นและแนวโน้วยังโตต่อเนื่อง ขยายตามสังคมเมือง
มีช่องทางจำหน่ายมากขึ้นและเข้าถึง เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือขายผักออนไลน์ ยังได้เลย
ปลูกผักออร์แกนิคขาย….ข้อจำกัดและข้อด้อย ลองดูแบบสรุป ฝากแง่คิด พิชิตความสำเร็จ (สำหรับมือใหม่)

1. ทำได้ยากถาจะใช้คำว่าออร์แกนิค เพราะประเทศไทยของเราไม่ได้แบ่งโซนชัดเจน ดังนั้นแล้วจะได้ทำการเกษตรแบบปลอดสาร และใช้คำว่าออร์แกนิคได้แบบจริงๆนั้น ต้องควบคุมมาตั้งแต่ ดิน สภาพแวดล้อมบริเวณที่ติดกับแปลงเพาะปลูกในรัศมีที่ห่างพอสมควร ต้องปลอดการทำอุตสาหกรรมหรือชุมชนหรือมีการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี รวมถึงขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว แพ็คเกจกิ้ง ต้องปลอดสารด้วย นั่นหมายความว่า จะใช้คำว่าออร์แกนิคแบบ 100% จริงๆนั้นคงยากมาในประเทศไทย….แต่ทว่า จะใช้คำว่าผักปลอดสาร หรือปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนั้นจะเหมาะกว่า…แต่ถึงอย่างไรก็ยังดีและขายได้ราคาสูง

2. ต้นทุนในการขายต้องบริหารจัดการให้ดี เพราะเมื่อเป็นผักเพื่อสุขภาพ ราคาสูงขึ้นมาหน่อย กลุ่มคนที่ต้องการคือกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไป ที่ใส่ใจสุขภาพและมีกลังซื้อทานได้ตลอด สถานที่ขายนั้นจึงควรต้องดูดีและเข้าถึงคนกลุ่มนี้ และที่เห็นชัดเจนคือห้างสรรพสินค้า..หรือร้านสะดวกซื้อต่างๆ ดังนั้นแล้วจะทำให้ต้นทุนขายสูงขึ้น

3. การกระจายสินค้า การเก็บรักษา เนื่องจากผู้บริโภคนอกจากจะต้องการความปลอดภัยแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากและเป็นจุดขายสำคัญคือความสด การเก็บรักษาให้ผักสดได้นานๆแบบไม่พึ่งสารเคมีนั้น จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี หรือวิธีพิเศษ หรือวิธีๆอื่นๆ ควรต้องวางแผนบริหารจัดการและบริหารต้นทุนต่างๆให้ได้อย่างดี

การปลูกผักปลอดสารพิษหรือปลูกผักออร์แกนิค แม้จะมีขั้นตอนการทำที่ต้องใส่ใจ วางแผน กว่าการปลูกผักขายแบบธรรมดา แต่ว่าถ้าสามรถผลิตได้จำนวนมากพอ ก็สามารถมีต้นทุนที่ต่ำพอที่จะแข่งขันได้ อีกทั้งราคายังสามารถขายได้สูงกว่าผักธรรมดา อีกทั้งยังได้ประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆ อีกหลายอย่าง ดังนั้นแล้วผู้สนใจปลูกผักออร์แกนิคขายควรศึกษาและทดลองทำไปด้วย เพราะโอกาสของตลาดผักออร์แกนิคยังมีมาก

ขอบคุณ ภาพจาก www.thefhd.net

บางกอกทูเดย์.เน็ต